Alarm JABLOTRON 100

Komplexné riešenie na ochranu majetku a osôb pred vlámaním a požiarom, ktorý v sebe integruje v jednom jadre aj funkcie inteligentného riešenia domu.

 • Elektronický zabezpečovací systém JABLOTRON 100


 • Jeho inštalácia je odbornou záležitosťou, ktorú by mali relizovať len preškolené a certifikované montážne firmy. Profesionálne firmy dokážu po vykonanej fyzickej prehliadke objektu správne navrhnúť rozsah inštalácie tak, aby bola zaistená správna funkčnosť celého systému, splnené legislatívne požiadavky a v neposlednej rade naplnená vaša predstava o zabezpečení majetku a nastavení ďalších požadovaných funkcií.


  Z tohto dôvodu je bez fyzickej prehliadky vášho konkrétneho objektu veľmi obtiažne stanoviť rozsah a cenu inštalácie alarmu. Pre vašu lepšiu informovanosť sme však pripravili vzorové príklady inštalácie - alarmy do bytu, domu a firmy, ktoré vám môžu dať hrubú predstavu o náročnosti montáže.
 
 • Alarm je jednoducho a zrozumiteľne ovládaný, na zabezpečenie domu, bytu aj firmy. Alarm je nový nielen ovládaním, ale aj celou architektúrou. Rozsah komponentov, variabilita počtu periférií, zbernicové usporiadanie, nový bezdrôtový komunikačný protokol, možnosti komunikácie a vzdialeného servisného i užívateľského prístupu z neho robia nadčasové riešenie elektronického zabezpečenia.
 •  
 • kvalitný alarm
 • profesionálna montáž
 • nepretržitý dohľad
 • zásah pri poplachu

 • Alarm do bytu

 
 • Alarm do domu

 
 • Alarm do firmy


 • Systém môže ovládať až 300 užívateľov

 • Na ovládanie sú k dispozícií zbernicové aj plne bezdrôtové verzie prístupových modulov. Všetky sú vybavené RFID čítačkou a podľa modelu tiež klávesnicou alebo aj displejom. K modulom sa pripájajú ovládacie segmenty, ktoré jednoduchou logikou semaforu umožňujú ľahké ovládanie ochrany v sekciách, ovládanie programovateľných výstupov a aktiváciu tiesňových volaní. Vďaka tomu, že segmenty zároveň zelenou a červenou signálkou zobrazujú stav jednotlivých sekcií a výstupov, je JABLOTRON 100 unikátne prehľadný pre každého užívateľa. Systém sa ovláda stlačením príslušného tlačidla na segmente a overením zadaného kódu alebo priloženej RFID karty alebo čipu. Alternatívou je ovládanie diaľkovými ovládačmi s identickou funkcionalitou, ako majú segmenty.
 •  
 • JABLOTRON 100 je navrhnutý a certifikovaný podľa EN 50131 pre stupeň zabezpečenia 2, do ktorého patrí väčšina nehnuteľností. Pred dokončením je aj jeho certifikácia Národným bezpečnostným úradom SR. Systém kombinuje zbernicovú architektúru drôtového prepojenia jednotlivých prvkov s bezdrôtovým pripojením. Bezdrôtová komunikácia je postavená na novom obojsmernom dynamickom prenosovom protokole Jablotron 100 využívajúcom frekvenciu 868 MHz so zaistením viacnásobnej ochrany bezpečnosti, integrity a odolnosti systému proti spontánnym i zámerným kolíziám komunikácie.
 • Komunikačné dosahy jednotlivých periférií sú na priamu viditeľnosť v rádoch stoviek metrov a dajú sa predlžovať pripojením ďalších rádiových modulov na zbernicu. Pre dokonalé pokrytie zabezpečovaného priestoru možno do systému inštalovať až 3 moduly rádia.
 
 • JABLOTRON 100 má až 120 adries pre priradenie bezdrôtových alebo zbernicových detektorov, klávesníc, ovládačov, sirén prípadne ďalších prvkov. Systém je možné rozdeliť na 15 nezávislých sekcií (bytov, firiem, predajní, kancelárií ...) a ponúka 32 programovateľných výstupov slúžiacich na ovládanie brán a závor, osvetlenia, kúrenia, ventilácií, zavlažovania alebo ďalších spotrebičov v budove. Ústredňa je vybavená GSM/GPRS/LAN komunikátorom, ktorý umožňuje hlasovú, SMS alebo GPRS/ IP komunikáciu s užívateľmi a strediskami bezpečnostných služieb alebo polície. Doplniť je možné komunikátor na pevnú telefónnu linku.
 • Komunikátory okrem funkcie prenosu informácií zo systému plnia funkciu modemu pre plnohodnotný vzdialený prístup, monitoring, programovanie a v neposlednom rade aj ovládanie programovateľných výstupov s pripojenými spotrebičmi (napríklad ovládanie brány prezvonením z autorizovaného mobilu). Vzdialený prístup je možné realizovať z internetového portálu, smartfónov, SMS príkazmi a priamym pripojením PC s nastavovacím softvérom F-Link.
 • Široká ponuka prvkov v zbernicovom aj v bezdrôtovom prevedení umožňuje individuálne riešenie ochrany každého objektu. V jednom dizajnovom rade ponúka klasický PIR detektor pohybu ale aj PIR s integrovaným nezávislým akustickým detektorom rozbitia sola. V bezdrôtovom variante je k dispozícii aj kombinovaný PIR a mikrovlnný detektor pohybu alebo PIR s kamerou. Takéto riešenie je v bezdrôtovom vyhotovení celkom ojedinelé. Na zabezpečenie okien a dverí je k dispozícii miniatúrny magnetický detektor a špeciálny „neviditeľný“ magnet na skrytú montáž do plastových rámov okien alebo dverí. Pre špeciálne aplikácie je určený miniatúrny stropný PIR detektor a detektor rozbitia skla. 
 • Tie sú vhodné aj na ochranu vozidla parkujúceho v dosahu ústredne systému. Plášťovú ochranu objektu doplňujú vonkajšie detektory pohybu a infrazávora. Požiarnu bezpečnosť zabezpečujú optický detektor dymu a detektor úniku výbušných plynov. V ponuke je aj detektor signalizujúci zaplavenie priestoru.

 • Bezpečnostná SIM - dôležite 

Bezpečnostná SIM
dôležite
 • Alarm s revolučným ovládaním JABLOTRON 100 získal hlavnú cenu ZLATÚ PLAKETU veľtrhu CONECO 2012 v Bratislave a ocenenie odbornej komisie na výstave AMPER 2012 v Brne.