Ekologická výroba energie s fotovoltaickým systémom


 
  • Fotovoltaické systémy redukujú emisie CO2, pretože znižujú priamu spotrebu uhlia a plynu. Existujú dva druhy fotovoltaických zariadení: fotovoltaické zariadenia napojené na sieť a ostrovné systémy pre vlastnú spotrebu. pre rodinné domy aj veľké FV elektrárne. 
  • Zariadenia napojené na sieť dodávajú vyrobenú elektrickú energiu do verejnej distribučnej siete. Ostrovné systémy zabezpečujú sebestačnosť v zásobovaní elektrickou energiou pre vlastnú spotrebu. S nami  môžete realizovať fotovoltaické systémy. 

    Ponúkame rôzne fotovoltaické moduly pre akékoľvek použitie: fotovoltaické moduly a solárne články - v solárnych článkoch sa slnečná energia premení na elektrický prúd, monokryštalické a polykryštalické štandardné moduly, tenkovrstvové moduly - efektívne využívajú svetelné spektrum a pri vysokých teplotách dosahujú vysoké tepelné zisky, kryštalické veľkoplošné fotovoltaické moduly. Ponúka na jednej adrese kompletný sortiment produktov pre fotovoltaické systémy vo vynikajúcej kvalite, ktorou je táto firma charakteristická. Všetky prvky sú vzájomne zladené a umožňujú dosiahnuť najvyššie energetické zisky a hospodárnosť pri bezpečnej prevádzke systému.