Priemyselná automatizácia je etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka, spojená s objavom  a inováciami tehnológii automatických výrobných liniek, automatizovaných prevádzok a závodov, s využívaním modernej výpočtovej a riadiacej techniky.


Automatizácia nevylučuje úplne účasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavenie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatizácie stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie.