Výroba strojárskych celkov

Vyvíjame a vyrábame jednoúčelové stroje, výrobné linky a montážne zariadenie navrhnuté podľa potrieb zákazníka. Úzko spolupracujeme so zákazníkom už od prípravnej fázy návrhu vhodných technológií a odporúčame ekonomicky najvýhodnejšie riešenie automatizácie.


  • Pri návrhu a vývoji jednoúčelových strojov či výrobných liniek používame celý rad technologických operácií. Snažíme sa jednotlivé operácie pre každý jednoúčelový stroj alebo výrobnú linku optimalizovať a našim hlavným cieľom je tieto operácie čo najviac zjednodušiť .
 
  • Nevyhnutnou súčasťou každého jednoúčelového stroja alebo výrobnej linky je vhodný ovládací (riadiaci) systém. Náš tím elektroinžinierov navrhne pre Váš stroj alebo výrobnú linku najposlušnejší a najoptimálnejší systém. Súčasťou návrhu a vývoja riadiaceho systému je aj kompletná dokumentácia.
 
  • Našim cieľom je ponúknuť komplexný systém služieb konštrukčnej kancelárie zahŕňajúci všetky činnosti spojené s vývojom alebo modernizáciou produktu. Zhotovíme pre Vás ľubovoľnú štúdiu, zabezpečíme kompletný vývoj výrobku (návrh konštrukcie, výpočty, návrh hydraulických a pneumatických okruhov. Máme riešenie pre každú fázu Vášho projektu, nezávisle na stupni realizácie.

Základom automatizácie je použitie rôznych technologických operácií ovládaných programovým vybavením. V identifikácii, kontrole, meraní a lokalizácii dielov sa stále vo väčšom meradle uplatňujú kamerové systémy. Nami vyrobené strojové zariadenie je vždy navrhnuté podľa platných bezpečnostných noriem.