Siete a štrukturovaná kabeláž

Základným stavebným prvkom každej modernej počítačovej siete je kvalitne navrhnutá a odborne nainštalovaná štrukturovaná kabeláž. 


 • Štrukturovaná kabeláž je univerzálny systém, podporuje prenos digitálných a analógových signálov, hviezdicové zapojenie kabelážného rozvodu. Prípojné body sa inštalujú i tam kde momentálne nie sú potrebné. Používa dátové káble so štyrmi krútenými pármi a optické káble. V systéme sa predpokladá dlhá technická a morálna životnosť, správna funkčnosť je pre spoločnosť rovnako dôležitá ako funkčný elektrický rozvod. Pri navrhovaní a výstavbe štrukturovanej kabeláže sa naša spoločnosť riadi týmito základnými požiadavkami: rýchlosť, spoľahlivosť a pripravenosť na možnosť rozšírenia. Počas návrhu a výstavby dodržujeme štandardy a doporučenia, ktoré zaručujú bezproblémový chod Vašej siete.
 • Kabeláž počítačových sietí

 • Prepojovanie PC má svoje pravidlá. Je nutné použiť určitý typ káblu, určitý typ konektora, ktorými sú káble ukončené a rešpektovať normy pre túto kabeláž. Počítačové siete existujú veľmi dlho, a tak boli pre spojenie PC navrhnutých niekoľko modelov. Tie sa líšia typom káblu, topológiou, koncovkami a z toho plynúcimi normami. Dnes sa vo všetkých menších sieťach LAN stretneme s jediným káblom, ktorým je krútená dvojlinka UTP – Unshielded Twisted-Pair (netienený symetrický kábel). Rozoznávame taktiež dva spôsoby kabeláže, a to: Štruktúrovaná a Koaxiálna. Dnes je veľmi rozšírená štruktúrovaná, ktorú som aj popísal a uviedol jej výhody.
 • Topológia UTP 

 • Pre káble UTP sa používa hviezdicová topológia (štruktúrovaná kabeláž). Od sieťovej karty každého PC vedie kábel do centra počítačovej siete, do koncentrátora (Router, Switch, HUB…). PC sa tak navzájom prepoja. Konektor pre tento typ káblu sa nazýva RJ 45. Podobá sa telefónnemu konektoru, ale tento je o niečo väčší a má osem kontaktov.
 
 • Tento konektor môžeme zapojiť dvomi spôsobmi:
  Jedna k jednej (rovný) – každý vodič je pripojený k tomu istému kontaktu na oboch strnách konektora. Toto zapojenie sa používa najčastejšie pre spojenie PC s routerom, switchom…
  Krížene – vodiče párov sú vzájomne prekrížené. Krížené káble sa používajú pri prepojení dvoch PC alebo dvoch routerov,switchov…
  Ak prepájame jedna k jednej, tak použijeme jeden zo spôsobov na obrázku na oba konce kábla. Ak krížene, tak na jednom konci bude jeden spôsob a na druhom druhý. Musíme dbať na správne zasunutie kábla do konektora, aby sme ho neskôr ohýbaním či posúvaním nepoškodili. Na obrázku je naľavo nesprávne a napravo správne zapojenie konektora.
 • Dátové rozvádzače sú vyrábané najmodernejšou technológiou pre spracovanie plechov. Ponúkame nástenné a stojanové 19" rozvádzače moderného designu v dvoch farebných prevedeniach . Veľká výhoda rozvádzačov  je v tom, že sa štandardne dodávajú v zbalenom stave. Jednoduchá preprava, žiadne problémy s dverami, to sú len niektoré výhody nášho riešenia, a to samozrejme bez kompromisov na pevnosť a stabilitu rozvádzača. Na požiadanie samozrejme zabezpečíme zloženie rozvádzača.
 
 • Štrukturovaná kabeláž, alebo koaxiálna kabeláž? 

 • Výhody a nevýhody - štrukturovaná kabeláž vhodná pre moderné riešenie podnikovej siete pri vysokých nárokoch na spoľahlivosť a rýchlosť, výhoda je v maximálnej prenosovej rýchlosti kabeláže Category 5e až do 100 Mbits/s. Jej rýchlosť je limitovaná rýchlosťou jej aktívnych komponentov (sieťová karta, HUB) výhoda je nižšia poruchovosť a ľahké odstraňovanie porúch. Pri výpadku jednej stanice zbytok siete pracuje bez obmedzenia, výhoda je aj ľahké rozširovanie už jestvujúcej siete o nové pracovné stanice, možnosť vetvenia pridávaním ďalších aktívnych členov, výhoda je možnosť použiť kabeláž na rozvod telefónov.
 • Výhody a nevýhody - koaxiálna kabeláž zastaralá technológia, dnes už nevhodná, výhoda je v nízkych nákladoch na realizáciu, spájanie je cez BNC konektory a nepotrebujete HUB, nevýhoda je maximálna prenosová rýchlosť 10 Mbits/s, vyššia poruchovosť a ťažšie vyhľadávanie vadných miest kabeláže, nevýhoda je úplne zastaralá technológia tejto kabeláže.