Tvorby aplikačného vybavenia


  • logické, analógové a sekvenčné riadenie
  • vizualizácia, operátorské a obslužné stanice
  • komunikačné prepojenia technologických sietí, LAN, WAN a Internet
  • výrobné a technologické informačné systém
  • integrácia a distribúcia dát z technologických procesov do informačného systému podniku
  • komunikácie medzi riadiacimi systémami rôznych výrobcov a úrovní
  • zálohovanie a upgrade aplikačného SW a jeho archivácia, parametrizácia aplikačného SW
  • doľaďovanie parametrov procesu a  optimalizácia riadenia, správa údajov a databáz