Konštrukčné služby

  • Štúdie

  • Ako súčasť konštrukčného návrhu daného produktu ponúkame realizáciu rôznych typov štúdií, štúdie uskutočniteľnosti alebo štúdie pracovných priestorov u výrobných liniek. Neoddeliteľnou súčasťou celého vývoja je určite tvorba výkresovej dokumentácie. Vyhotovíme výrobnú dokumentáciu podľa Vašich požiadaviek noriem a zabehnutých postupov. Máme skúsenosti  s technickými normami. Sme samozrejme schopní previesť existujúce výrobnú dokumentáciu do elektronickej podoby a to veľmi rýchlo a za veľmi výhodných podmienok.
  • Vývoj

  • Zabezpečujeme komplexné služby konštrukčnej kancelárie v oblasti vývoja výrobku alebo samostatných dielov. Naša činnosť je zameraná nielen na vývoj samotného komponentu alebo konštrukcie, ale aj na všetky činnosti súvisiace s vývojom a návrhom hydrauliky a pneumatiky. Ďalej ponúkame riešenie pevnostných analýz a výpočtov pomocou MKP ( FEA ). V neposlednom rade poskytujeme kompletný servis pri vyhotovení výkresovej dokumentácie.
 

  • Statické výpočty, pevnostné analýzy

  • Vykonávame všetky typy statických výpočtov pre väčšinu konštrukcií či jednotlivých komponentov. V rámci týchto výpočtov sme schopní určiť deformácie, intenzitu napätia , vyhodnotiť kritické miesta a pod. Pri výpočte je možné uvažovať vplyv trenia , porovnať rôzne typy spojenia atď Vďaka týmto výpočtom tak môžete veľmi rýchlo a lacno porovnávať jednotlivé varianty konštrukčného riešenia, tak aby ste si vybrali tú najlepšiu a najvhodnejšiu variantu.