Veterné turbíny

Ak vlastníte chatu, chalupu alebo akýkoľvek objekt v mieste bez prístupu verejnej elektrickej siete a chcete využívať bez obmedzenia spotrebiče, fotovoltaické a veterné systémy Vám ponúkajú elegantné riešenie bez kompromisov.


 • Veterné turbíny

 • Využívanie veternej energie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Výhodou veterných elektrární je, že v porovnaní s klasickými elektrárňami je ich možné jednoducho, lacno a v relatívne veľmi krátkej dobe postaviť a pripojiť do verejnej siete. V EÚ majú najväčší potenciál oblasti v blízkosti Atlantického pobrežia, na Slovensku v horských oblastiach, ale aj na Podunajskej nížine. Toto sa však týka predovšetkým veterných elektrární s veľkým výkonom, určeným k dodávkam energie do siete. 
  Spojenie slnečnej a veternej energie je v určitom zmysle ideálne. Za slnečných dní je možné elektrinu aj ohrev vody zabezpečiť pomocou kolektorov a fotovoltaických článkov a naopak v období "zlého" počasia kedy je menej slnka, ale zvyčajne o to viac vetra, energiu dodáva práve veterná elektráreň. Táto nepriama úmernosť sa uplatňuje predovšetkým v prechodných obdobiach.
 • Princíp fungovania veterných turbín

 • Výroba elektriny pomocou veternej turbíny je veľmi jednoduchá. Veterná energia roztáča listy rotora a vytvára mechanickú energiu, ktorú využíva generátor na výrobu elektrického prúdu. Takto vyrobenú elektrinu je potom možné spotrebovať priamo na mieste alebo ju dodávať do siete. Dnešné turbíny majú rôzne tvary a výkony od niekoľkých wattov až po prototyp s výkonom 5MW. Rotor turbíny má zvyčajne dva alebo tri listy. Konštrukčne sú najbežnejšie trojlistové typy s horizontálnou osou. Predpokladaná životnosť turbín je 20 až 25 rokov. Dôležitou charakteristikou veternej turbíny je jej menovitý výkon. Táto hodnota má tiež súvislosť s množstvom energie (napr. v kWh), ktoré turbína vyrobí pri maximálnej účinnosti. 
 • Fotovaltaické systémy

 • Po vystavení prednej strany solárneho článku slnečnému žiareniu, zachytené fotóny generujú v kremíku kladné a záporné náboje. Dosiahnú náboje polovodičového prechodu, sú separované - elektróny v N+ a kladné náboje v základnom P materiály. Na kontaktoch solárneho článku sa objaví jednosmerné napätie o veľkosti rádovo stovky mV. Pripojením na vnútorný obvod, ním potom preteká jednosmerný elektrický prúd. Veľkosť prúdu je úmerná intenzite slnečného žiarenia. 
 • Hybridný ostrovný systém

 • Systém dodávajúci elektrickú energiu do objektu (ostrovný systém) sa využíva, ak objekt nie je pripojený do rozvodnej elektrickej siete. Energia vyprodukovaná hybridným generátorom je dodávaná priamo do spotrebičov (ak sú v objekte spotrebiče na jednosmerný prúd), alebo sa uskladňuje v akumulačnej batérii. Tento proces je riadený regulátorom nabíjania. V prípade, ak je potrebné jednosmerný prúd transformovať na striedavý, do systému sa pripojí menič napätia. Ostrovný hybridný systém pozostáva z nasledovných komponentov:
 • Solárny generátor

 • Podľa požadovaného výkonu niekoľkofotovoltaických panelovtvorí solárny generátor. Panely sú vybavené spojovacími článkami na vytvorenie elektrického obvodu. Na zabezpečenie bezpečného pripojenia k strešnej konštrukcii je rám modulu tvorený hliníkovým profilom.
 
 • Veterný generátor

 • AIR-X  veterný generátor je univerzálny zdroj elektrickej energie vhodný pre dobíjanie akumulátorov zabudovaných v systémoch s nominálnym napätím 12 alebo 24V. Môže byť inštalovaný samostatne alebo v kombinácii so solárnym systémom.
 • Striedač

 • Je potrebný, ak sú v objekte umiestnené spotrebiče na striedavý prúd. Jednosmerný prúd generovaný vo fotovoltaických paneloch je transformovaný v striedači na striedavý prúd, ktorý spĺňa parametre spotrebičov, v našom prípade sa neuvažuje so striedačom /trafo/.
 • Akumulačná batéria

 • Slúži na akumuláciu energie pre neskoršiu spotrebu.
 • Regulátor nabíjania

 • Monitoruje nabíjanie batérie, dodávku elektrickej energie so spotrebičom, chráni batériu pred preťažením alebo úplným vybitím.