Montáž elektronického zabezpečovacieho systému

Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne! Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Uvážte, že nejde o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu Vášho majetku.  • Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou. Profesionálne firmy inštalujúce zabezpečovacie systémy Vám na požiadanie spracujú konkrétnu ponuku zabezpečenia Vášho domu alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách. 
  • Pri profesionálnej inštalácii môžete zjednať v poisťovniach z platieb poistného (niektoré poisťovne až 30%). Neprofesionálne zabezpečený byt Vám môže priniesť sklamanie v podobe skrátenia poistného plnenia pri poistnej udalosti. 
 
  • Mnoho dodávateľov zabezpečovacej techniky poskytuje podstatne predĺžené záručné lehoty pre montážne firmy a teda aj ich zákazníkov. Na našich internetových stránkach sa môžete zoznámiť s detailnou ponukou kvalitných zabezpečovacích systémov vrátane podrobného technického popisu a aktuálnej cenovej ponuky. 
  • Montážna firma by Vám mala preukázať, že vlastní licenciu pre montáž EZS, ale aj to, že bola dodávateľom alebo priamo výrobcom preškolená na inštaláciu daného zariadenia.