Elektro projekty

Monitorovanie, diagnostika, projektovanie, realizácia 


 • Projektovanie elektroinštalácií, elektrotechnických zariadení a rozvodov

 • Prípojky a rozvody nízkeho napätia NN, priemyselné rozvody
 • Domové inštalácie prípojky a rozvod VN, trafostanice, VN rozvodní
 • Aktívne a pasívne štrukturované počítačové siete, telefónne rozvody aktívne a pasívne televízne rozvody 
 • Elektrická požiarna signalizácia, elektrické zabezpečovacie systémy
 • Domáce dorozumievacie zariadenia, audiotelefóny, videotelefóny, kamerové systémy (CCTV)
 • Bleskozvody, uzemnenie objektov
 • Inteligentné elektroinštalácie 
 • Meranie a regulácia (MaR) 
 • Fotovoltaické slnečné elektrárne
 • Monitorovanie procesných veličín
 • Zber a spracovanie procesných dát
 • Projektovanie a realizácia rozvádzačov
 • Diagnostika a manažment technologických celkov
 • Monitorovanie procesných veličín
 • Zber a spracovanie procesných dát
 

 • Inžiniering a poradenské služby inžiniering a technicko-poradenské služby v oblasti projektovania, elektromontáží a revízií elektrotechnických strojov a zariadení od nízkeho napätia až po vysoké napätie