GENERAL 
MACHINERY
SPOL. S R.O.

Mestečko 16
02 052  Mestečko


 • IČO: 46004459
  DIČ: 2023184218
  IČ DPH: SK2023184218
  Obchodný register: Trenčín
  Oddiel: Sro, Vložka: 23991/R 
 • Č.ú. SLOVENSKÁ SPORITELŇA 

  IBAN : SK0609000000005072259778
  BIC : GIBASKBX
 • www.intelisys.sk

Office Topoľčany
Sedmikrásková 2205/13
95501  TopoľčanyOffice Topoľčany

Riadenie projektov Topoľčany - technologické celky , príprava stavieb , revízie - elektro , plyn , tlak

Servis Topoľčany - inštalácie , kamery , alarmy