Referencie

Počas svojej existencie sme realizovali množstvo zakáziek v oblasti priemyselnej automatizácie, bezpečnostných systémov , obnoviteľných zdrojov  a elektroinštalácií . 
V zozname sú zaradené iba významnejšie zákazky .


 • EUROVEA  - Bratislava 

 • Elektomontážne práce 
 • Protipožiarna signalizácia 
 •  
 • Mraziarne a.s. Sládkovičovo

 • regulácia systému nízkej a havaríjnej pracovnej hladiny zberača okruhu
 •  40°C dodávka a montáž uzavretých armatúr výzbroja a výstroja zberača
 •  
 • Mesto Púchov zimný štadión 

 • Inžiniering riadiaceho systému
 • Inžiniering panel operátora pre zadávanie dát
 • Programovanie riadiaceho systému
 • Vytvorenie vyzualizačného software
 • komponenty riadiaceho systému Siemens S200 podľa ponuky
 • rozšírenie komponentov riadiaceho systému o IO vstupnú jednotku a operátorský panel Siemens
 • osadenie, zapojenie, oživenie riadiaceho systému, kalibrácia snímacov
 •  ťahanie štrukturovanej kabeláže k snímačom, kablové spojenie radiaceho systému s operátorským panelom
 •  
 • Mliekarne Milex NM/NV.

 • Project , pripojenie, oživenie automatickej blokovej jednotky chladenia na frekvenčné meniče 
 • Frekv. menič, MM430, 55kW, 3AC400V+ filter  
 • Aupark - Bratislava

 • Štrukturované kabeláže 
 • Rozšírenie podzemných garáží
 • Protipožiarna signalizácia + pobočkové ústredne 
 •  
 • Liptovské Mliekarne

 • vyhotovenie a inštalácia drviča ľadu
 • kontrola a nastavenie softvéru komunikácie  kompresorov 
 • kontrola a vyregulovanie priameho odparu čpavku v starých chladiarňach
 •  
 
 • Continental Matador Rubber 

 • 1. Návrh konfigurácie potrubných trás pre zakladač v starej výrobnej hale.
 • 2. Návrh odventilovania systémov, vypustenie médií – para; 0,3 MPa; 0,6 MPa; HW; HVW; voda chladiaca
 • 3. Návrh, výroba a inštalácia potrubného mostu v H = 12 m naprieč skladovým hospodárstvom.
 •  
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov – Trenčín

 • prístupové domové zvončekové systémy
 •  
 • Mestské športové kluby Považská Bystrica

 • Projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia strojovne chladenia - zimný štadión Považská Bystrica
 •  
 • HPM-Comercial

 • montáž regulačných a uzatváracích armatúr
 • inštalácia zabezpečovacích a kontrolných prvkov systému glykolového okruhu
 • demontážne práce na potrubiach
 • snímanie hladín- inštalácia výmenných kovov
 •  
 • Vančo a Krajčovič

 • návrh, dodávka, montáž, oživenie kamerového systému
 •  
 • Mliekarne Milex NM/NV

 • tech. riešenie, zapojenenie a oživenie rozvádzačového systému s riadiacim systémom Siemens
 •  
 • Záhradkárska osada v k.ú. Dubnica nad Váhom, 

 • Výstavba prípojky a merania elektrickej energie 
 • Návrh, projekt, realizácia, stavebné práce. 
 • Eletrifíkácia záhradkárskej osady od treafostanice VN , vybudovanie  nn prípojok , návrh a výroba združeních elktromerových skrín, výbudovanie odbočiek z elktomerových skrín k 135 účastníkom, legalizácia stavby     
 
 • Trenčianska Univerzita A. D. v Trenčíne

 • Opravu a údržbu kablových rozvodov, inštalácný istièov a
  zásuviek do hotových žlabov
 •  
 • Zimný sťadión Prievidza 

 • dodávku chladiacej blokovej jednotky vrátane rozvádzačov a silového
  dopojenia z rozvodne
 •  
 • Continental Matador

 • Výroba atypických ocelových konštrukcíí a potrubí
 •  
 • Stavebné bytové družstvo Trenčín

 • Opravu bleskozvodovej sústavy, na streche bytového domu
 •  
 • Mesto Považská Bystrica  zimný štadión 

 • Automatická bloková jednotka chladenia 
 • Inžiniering riadiaceho systému
 • Inžiniering panel operátora pre zadávanie dát
 • Programovanie riadiaceho systému
 • Vytvorenie vyzualizačného software
 • Komponenty riadiaceho systému Siemens S1200
 • Rozvádzačový systém 
 •  
 • Mesto Púchov 

 • Montáž , oživenie , zapojenie klimatizačných zariadení - rekonštrukcia podkrovia budovy MsÚ Púchov