Alarm do firmy JABLOTRON 100

Typová inštalácia pre vorovú firmu je pripravená v hybridnej verzii s preferenciou bezdrôtového pripojenia, ktoré je šetrné k intriéru firmy a výrazne skracuje čas a tým znižuje i cenu montáže v porovnaní s drôtovým systémom.

  • Ústredňa s GSM a LAN komunikátorom umožňujúcim komunikáciu s bezpečnostným centrom, mobilnými telefónmi užívateľov a s webovou samoobsluhou. Súčasťou ústredne je rádiový modul, ktorý zaisťuje komunikáciu s bezdrôtovými komponentami systému.
  • Hlavný prístupový moduls RFID čítačkou a klávesnicou a revolučným ovládaním je opatrený 12 ovládacími segmentami pre jednoduché zaistenie a odistenie systému vrátanie samostatného stráženia 7 kancelárií, zasedacej miestnosti, kuchynky a serverovne.  Modulom je možné navyše ovládať rampu na parkovisku a privolať pomoc v tiesni.
  • Druhý prístupový modul s RFID čítačkou je umiestnený na druhom poschodí a slúži k samostatnému ovládániu zabezpečenia serverovne
  • Inštalácia počíta s 13 pohybovými detektormi, 7 magnetickými detektormi otvorenia dverí, 2 detektormi rozbitia skla a 5 požiarnymi detektormi 
  • Interné sirény pre signalizáciu poplachov sú umiestnené na prvom a sruhom poschodí 
  • Vonkajšia siréna je nainštalovaná na fasáde sídla firmy smerom k príjazdovej ceste 
  • Súčasťou dodávky je ovládanie rampy parkoviska pomocou 2 kľúčeniek, prezvonením z mobilného telefónu uživateľa, alebo z ovládacieho segmentu prístupového modulu v prízemí 
  • Pre pracovníkov firmy je pripravených 16 ovládacích identifikačních kariet. 
nameAlarm do firmy JABLOTRON 100
Súbor na stiahnutie