Systémy priemyselnej televízie - CCTV systémy

Systémy priemyselnej televízie /CCTV kamery/ zaznamenávajú v súčasnej dobe veľký rozvoj aj zvyšujúci sa záujem zo strany investorov. Tieto systémy sú nasadzované všade tam, kde je potrebný prehľad a sledovanie pohybu osôb, automobilov alebo materiálu.

 •  
 •  
 • Kamerový systém ochráni váš majetok

 • Ide hlavne o skladové priestory, výrobné procesy, benzínové čerpacie stanice, obchody, stráženie súkromného pozemku alebo verejného priestranstva. Špeciálne využitie nachádzajú kamery na objektoch, ktoré svojim charakterom vyžadujú nasadenie bezpečnostných technológií. Špecifikácia kamerového systému pri projektovaní nie je jednoduchý proces. Existuje mnoho faktorov, ktoré sa musia vziať do úvahy. Určenie danej aplikácie a jej požiadavky, technické charakteristky, ako aj rôzne podmienky a obmedzenia daného miesta. 
 
 • kamerové systémy
 • Kamerové sledovacie systémy umožňujú:

 • sledovanie stráženého priestoru v reálnom čase
 • nepretržitý záznam obrazu (resp. pri vzniku poplachovej udalosti)
 • verifikáciu príčiny poplachu (napr. poplachy zapríčinené zvieratami)
 • prezeranie záznamov 
 • archiváciu záznamu pre neskoršiu rekonštrukciu


Kamery

Základným a jedným z najdôležitejších prvkov každého CCTV systému sú kamery. Snímajú obraz sledovanej scény a svetelnú energiu odrazenú od predmetov v ich zornom poli prevádzajú na elektrické signály určené na prenos a ďalšie spracovanie.


 • Systémy priemyselnej televízie CCTV
 • Farebnú, alebo čiernobielu?

 • Kvalita a správna voľba typu kamery, ako aj ostatných prvkov kamerového systému, ovplyvňujú výslednú hodnotu kamerového systému ako celku. Človek spozoruje udalosti a zapamätá si ich lepšie ak vystupujú vo farbe. Je jednoduchšie hľadať hnedovlasú osobu oblečenú v červenej vetrovke a modrých džínsoch, ako nejakú čiernobielu figúru v čiernobielom podaní. Farebné kamery sú pritom iba o trochu drahšie v porovnaní s čiernobielimi. Ale sú tiež menej citlivé a v podstate nevhodné na prácu bez dostatočného osvetlenia. U čiernobelych kamier je možné využiť ich citlivosť v infračervenej oblasti, napríklad ich používaním s neviditeľným IR osvetlením. To môže byť obzvlášť výhodné tam, kde je nevhodné osvetlenie alebo existuje bezpečnostná požiadavka, aby narušiteľ nebol informovaný o existencii kamerového sledovania.
 • Rozlišovacia schopnosť

 • Z viacerých parametrov a funkcií kamier sú pre posúdenie ich kvality najdôležitejšie rozlišovacia schopnosť a svetelná citlivosť. S rastúcou rozlišovacou schopnosťou kamery rastie aj možnosť rozpoznania detailov. Voľba štandardného alebo vysokého rozlíšenia kamery záleží na konkrétnych požiadavkách monitoringu. Menšia rozlišovacia schopnosť farebnej kamery oproti čiernobelej, je spôsobená doplňujúcou farebnosnou informáciou. Hodnota rozlišovacej schopnosti slúži pre porovnanie obrazového rozlíšenia rôznych kamier. Podľa obrazového rozlíšenia sa rozdeľujú kamery na štandardné a na kamery s vysokým obrazovým rozlíšením.
 • Svetelná citlivosť

 • Tento parameter udáva množstvo (hodnotu) osvetlenia v luxoch (lx), ktoré je potrebné na vytvorenie zodpovedajúceho výstupného signálu z kamery. Inak povedané, ide o minimálnu úroveň osvetlenia, pri ktorom kamera ešte dokáže snímať obraz. Pretože nie je vytvorený systém normovania minimálnej hodnoty osvelenia, je porovnávanie údajov jednotlivých výrobcov značne obmedzené, nakoľko nie sú väčšinou uvádzané podmienky merania ani konkrétneho typu kamery priamo v priestoroch, ktoré budú monitorované.
 • Tieto zariadenia zabezpečujú spracovanie video signálov z analógových vstupov. Vykonávajú kompresiu videosignálu a zaznamenávajú ho na pevný disk. Používajú rôzne kompresné algoritmy, zároveň spojujú funkcie multiplexera, videodetektora s výstupmi na rôzne komunikačné rozhrania pre pripojenie do VTS, ISDN, GSM, Internet, LAN/WAN. Umožujú zálohovanie alebo archiváciu na ďalšie médium (CD-ROM, DVD).
 
 • Kamerové systémy - objektív
 • Objektívy

 • Objektív je často unikátnym spojením optiky, elektroniky a mechaniky. Jeho úlohou je premietnuť zmenšený obraz snímanej scény na plochu snímacieho prvku kamery. Vlastnosti objektívu podstatnou mierou ovplyvňujú kvalitu obrazu na monitore. Objektív musí byť zvolený tak, aby jeho kvalita zodpovedala kvalite kamery, pre ktorú je použitý. Nevhodná voľba objektívu pri použití aj tej najkvalitnejšej kamery môže úplne znehodnotiť celkový dojem zo zobrazovanej scény. Každý objektív je označený údajmi, ktoré ho charakterizujú.
 • Digitálne záznamové zariadenie
 • Digitálne záznamové zariadenie je možné rozdeliť :

 • počítač so zásuvnou kartou s videovstupmi a príslušným softvérom
 • špecializované hardvérové záznamové zariadenia založené na platforme PC s veľkou kapacitou pamäti a výkonnými procesormi 
 • hardvérové záznamové zariadenia (digitálne videorekordéry)
 •  
 • Digitálny záznam videosignálu a archivácia 

 • Digitálne spracovanie a záznam prináša výhody známe už z digitálneho záznamu spracovania a reprodukcie zvuku. Umožňuje vysokú kvalitu záznamu, ktorá sa nezmenšuje vytváraním ďalších kópií. Oproti klasickému záznamu na pomalobežné video poskytuje hlavne vysoký komfort pri vyhľadávaní určitých sekvencií alebo snímok.
 • Ďalšie možnosti sú v súbežnom nahrávaní až 16 kamier a prehrávanie záznamu z ľubovoľnej kamery po jednotlivých snímkach s možnosťou zoomu, korekcie a následnej tlače na farebnú tlačiareň. Dopyt po digitálnom zázname rastie pomerne rýchlo, hlavne kvôli záznamu a údržbe. Kvalita digitálnej technológie je zreteľne vidieť na lepšom obraze, ktorý je flexibilnejší pre záznam a prenos.