Prístupové moduly

Zbernicový prístupový modul s RFID čítačkou JA-112E 


 • JA-112E je zbernicový prístupový modul s ovládacím segmentom a RFID čítačkou.Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20.Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.
 
Napájanie12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100
Kľudová spotreba15 mA
Spotreba pri výpadku AC10 mA
Frekvencia RFID125 kHz, jedinečný kód JABLOTRON
Možnosť použitia segmentováno - až 20
Prostredie STN EN 50131-1, 50131-3II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Rozmery128 x 102 x 33 mm (v x š x h)

Zbernicový prístupový modul s klávesnicou a RFID JA-113E 


 • JA-113E je zbernicový prístupový modul s klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou.Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20.Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.
 
Napájanie12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100
Kľudová spotreba15 mA
Spotreba pri výpadku AC10 mA
Frekvencia RFID125 kHz, jedinečný kód JABLOTRON
Možnosť použitia segmentováno - až 20
Prostredie STN EN 50131-1, 50131-3II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Rozmery97 x 102 x 33 mm (v x š x h)

Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a 
RFID JA-114E


 • JA-114E je zbernicový prístupový modul s LCD displejom, klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou.Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20.Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu. Ponuka menu na LCD displeji umožňuje prehľadné ovládanie a správu sekcii, zón, PG výstupov a zobrazenie informácií o udalostiach v systéme.
 
Napájanie12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100
Kľudová spotreba50 mA
Spotreba pri výpadku AC15 mA
Frekvencia RFID125 kHz, jedinečný kód JABLOTRON
Možnosť použitia segmentováno - až 20
Prostredie STN EN 50131-1, 50131-3II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Rozmery128 x 102 x 33 mm (v x š x h)

Ovládací segment pre prístupové moduly JA-192E


 • A-192E je ovládací segment pre prístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E.
  Poskytuje užívateľom možnosť jednoducho a zrozumiteľne ovládať funkcie zabezpečovacieho systému.
 • – umožňuje ovládanie sekcií (zapnutie / vypnutie ochrany / zapnutie čiastočnej ochrany)
  – ovládanie PG výstupov (PG ON – zapnúť a PG OFF – vypnúť)
  – tiesňové volanie (tieseň, upozornenie na zdravotný stav, atď.)
  – zobrazenie stavu systému
 
Napájaniez prístupového modulu
Kľudová spotreba0,5 mA
Možnosť použitia segmentov do moduluaž 20
ProstredieII - vnútorné všeobecné
Rozmery12 x 102 x 33 mm (v x š x h)